Założenie firmy straschu Rostock Elektro-Vertriebs GmbH.