Przejęcie firmy Rolf Weigel w Augsburgu przez straschu  Elektro-Vertriebs GmbH